Denah dan Lokasi Ujian Masuk Jalur UM PTKIN

Peta Lokasi Kampus I

Peta Lokasi Kampus II

 

TATA TERTIB PESERTA UJIAN UM-PTKIN

 

 • Peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
 • Peserta Ujian harus menggunakan pakaian bebas sopan dan rapi (tidak menggunakan kaos oblong dan sandal)
 • Semua tas dan perlengkapan selain alat tulis, kartu tanda peserta, mohon untuk diletakkan di depan kelas.
 • Peserta harus membawa :
 1. Kartu Tanda Peserta
 2. Pensil Hitam 2b Secukupnya
 3. Rautan Pensil
 4. Karet Penghapus Yang Bersih Dan LUNAK
 5. Kartu identitas/KTP/SIM
 6. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir/SKHU
 • Peserta harus duduk di tempat sesuai dengan nomor ujian.
 • Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku maupun catatan lainnya.
 • Peserta hanya boleh membawa pensil 2B, karet penghapus, rautan di meja ujian.
 • Kartu tanda peserta diletakkan di atas meja ujian masing_masing.
 • Semua peserta ujian DILARANG :
 1. meninggalkan ruang ujian saat ujian berlangsung.
 2. membawa atat-alat elektronik antara lain telepon seluler bluetooth, kalkulator, jam digital (harus diletakkan di depan kelas dan dalam kondisi mati).
 3. bekerja sama dan saling meminjam alat tulis.
 • Pelanggaran atas ketentuan tersebut pada point 9 akan dikenakan sanksi berupa pembatalan ujian.
 • Apabila peserta telah selesai mengerjakan ujian sebelum waktu ujian berakhir, maka peserta harus tetap duduk ditempat sampai waktu ujian berakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Naskah soal ujian dapat dibawa kecuali TKD.

 

 

%d blogger menyukai ini: